Skylum - סקיילום

HPL - חיפוי מבנים באלומיניום, מרוכב 

 יבוא - תכנון - ייצור - התקנה     09-8803900   

מערכת חיפוי 

SKYPRO


 מערכת בחיפוי של לוחות וי-בונד מתבצעת בשימוש מערכת חיפוי מתקדמת שפותח בחברת סקיילום , המערכת מאושר על ידי מהנדסים וקונסטרוקטר בתנאים מחמירים


מערכת החיפוי הינה מדגם רשום ברשות הפטנטים בישראל