HPL ספריית הגוונים 

הגוונים מחולקים לסדרות 

לחץ על הגוון ותועבר לעמוד עם גוונים נוספים דומים

הלוחות זמינים מעובי 1מ"מ עד ל 14מ"מ