Skylum - סקיילום

HPL - חיפוי מבנים באלומיניום, מרוכב 

 יבוא - תכנון - ייצור - התקנה     09-8803900   
הדמיות תלת מימד לפרויקטים 


לצורך הצלחת הפרויקט נדרש לבצע הדמית תלת מימד בכדאי לראות אך יראה החיפוי אחרי ההתקנה והאם יש שינויים שכדאי לשנות לפני תחילת ביצוע, אנו במשרדנו נוכל לתת מענה על ידי ביצוע מדידת הפרויקט ובניית הדמייה על פי הדרישות של המזמין 


RAL הדמיה עם הגוון הנדרש על פי-

כולל סגירות, קופינגים, כניסות מיוחדות-